Xe nâng Sumitomo dầu 3 tấn 13FD30PAXI98D đã qua sử dụng

.